4 maj 2012

Fredag

Tittar tillbaka på denna dagen som avslutades på bästa sätt med ett så kallat "styrelsemöte" med bästa vännen P. Vi har avhandlat manga punkter på dagordningen med en tydlig tonvikt på flyg i dess många former. Det är vår gemensamma längtan och intresse.Under styrelsemötet så intogs enligt sedvänjan några burkar av ädel dryck. Vi har beslutat att kalla till ett nytt möte framöver. På den dagordningen så finns då ett teoripaket för UL-B med på föredragningslistan att bearbeta.

Inga kommentarer: