30 april 2012

Avslutande flygning

Söndag morgon fick vi till ca två timmars flygning i hyfsat luft. Det blev allmän flygning med svängar och gasavdrag, hastighetsökning och minskning med träning att ändå hålla höjden. Vi fortsatte även med att träna vingtippningar som är riktigt svårt innan man fått till känslan. Totalt nio start och landningar hann vi också med. Här är det knepigt med att bedöma inflygningsvinkel och sättpunkt och det kommer att behövas många fler timmar med att ligga i varvet och nöta på. Inspirationen är på topp och det känns hur som helst riktigt kul.

Inga kommentarer: