22 oktober 2011

Skräckvälde

Socialdemokratiska Piteå-Tidningens ledarsida fångar sällan min uppmärksamhet. Jag bläddrar eller klickar rätt snabbt förbi dessa sidor. Det som slår mig igen denna morgon är deras bildval och rubrik. På ledarplats ska ju förekomma den partilinje som oftast vänder sig mot sittande regering och visar på hur illa de sköter sitt uppdrag och hur väl och fint det skulle vara om det inte var så. Rätt ofta så väljer tidnignen att ha en bild av företrädare för sittande regering. Det kan tänkas att det är i avskräckande syfte men för mig och många andra som inte läser utan bara kollar på bilden så ger det förmodligen motsatt effekt.
Dagens rubrik; Från skräckvälde till svensk idyll, är ju klart tvetydig. Har vi alltså nu med sittande Allians uppnått en svensk idyll? Och att skräckväldet tidigare regerat? Vad tror du?

Inga kommentarer: