27 oktober 2011

Ansiktsboken till Luleå

Så är det då klart. Läser i PT. Läser och ser på alla riksnyheter. Följer några Twitterflöden i Sverge och övriga världen. Många gillar, många fördömer. Det berör. 100 miljoner i stöd från staten berör alltid...
Hur som helst så är det stort. Luleå kommun har vetat om och kämpat för bygget i två år. Facebook etablerar sig i Luleå, den första etableringen utanför USA. Det handlar om en gigantiskt serverhall, stor som elva fotbollsplaner som kommer att förbruka lika mycket som 16000 villor. Kylan, ett stabil företagsklimat, bra mark och säker el-leverans sägs vara orsaken till att man valt just Luleå. Det är riktigt stort. Den största satsningen sedan SSAB, sägs det. Sedan Stålverk 80...
Jag tycker att det är bra. Det är bra för regionen och det ger jobb till flera. Men varför inte Piteå? Lika kallt har vi i alla fall. Var tanken alltför främmande? För omöjlig och för främmande? Hur som helst så väntar jag med spänning vilka fler etableringar som kan följa med. YouTube? Google? Tänk ett ögonblick på att all data ska lagras någonstans. Även detta inlägg. Alla webbplatser, alla gratis bildplatser, alla mail... Det är gigantiska siffror och gigantiska serverhallar som ska lagra allt detta. Och de ska drivas, kylas och tas backup på. Det är stort och det växer med en oanad fart.

Inga kommentarer: