8 maj 2011

Spitfire SE-BIN och Bertil Gerhardt

Läser i DN att man fortfarande inte vet varför Bertil Gerhardt omkom på Thynset i Norge i augusti ifjol. Den enda förklaring som Statens havarikommisjon for transport (SHT) nu funderar kring är att Spitfirens dåliga sikt framåt skulle ha gjort att den mycket rutinerade piloten missbedömt gräsfältets längd och läge, något som jag själv tycker låter långsökt. Men visst, ett speciellt ljus, ett gräsfälts olika nyanser kan ha gjort att han missbedömt läget och havererat.
För mig kom det fram nya fakta. Saxat ur DN ingen:

Planet befann sig fortfarande uppseendeväckande högt upp i luften när det strax efter klockan 18.30 passerade den 900 meter långa banans början, dess ”tröskel”. Först 350 meter längre fram tog Spitfiren mark. Direkt därpå lyfte planet igen för att slutligen ta mark 380 meter bortom tröskeln. Spitfiren skar därefter åt vänster, ut i ett kornfält, välte och hamnade till slut på rygg.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) är inte klar med sin rapport ännu, detta var bara en preliminär rapport.

Inga kommentarer: