3 mars 2011

Spaceflight


Jag har under några dagar sporadiskt följt arbetet på ISS dit rymdfärjan Discovery och uppdrag STS-133 anlänt på sin sista resa. Här nedan kan du se Discoverys sista uppskjutning:

De som nu är ombord på ISS är både män och kvinnor och utför sina uppdrag med glatt mod. De verkar verkligen vara privilegierade och motiverade för sitt jobb. Man kan följa deras jobb, rymdpromenader, och olika typer av presskonferenser och annat från Spaceflight now.
Det är många saker som slår mig men en av dem är den kommunikativ tonen både mellan markkontrollen i Houston och mellan varandra. Det pratas hela tiden, man pratar varandra igenom olika arbetsmoment som säkert är övade åtskilliga gånger på marken. Det som också framträder är berömmet. Hela tiden så får och ger man beröm, bekräftelse och uppmuntran. Och jag tänker att det är inte bara i rymden det behövs för att göra ett bra jobb. Det behövs för alla och alltid.

Inga kommentarer: