8 december 2010

Julfest

Jag har varit på julfest på folkhögskolan. Trevligt. Framförallt all elevmedverkan. Det internationella inslagen dominerade helt klart. Vi har elever från Afganistan, USA, Thailand, Burundi, Somalia, Yemen, Japan, Honduras och säkert något fler land som jag glömt. Det präglar vår skola positivt. Det gör att dessa olika människor kan hitta ett gemensamt språk och kontakt genom det svenska språket.
Det dignande julbordet med allt vad där kan tänkas gjorde naturligtvis kvällen ännu bättre.

Inga kommentarer: