3 december 2010

Intervju och tid

Är det någon fler än jag som blir irriterad över hur radiojournalister använder sin egen och gästernas tid?
Man vill ha en debatt i tex radions studio ett. Man bjuder in två motpoler och låter den ena börja. Frågan som ställs av journalisten till den första är ibland lång och omständlig med många bottnar. Ofta får den inte ge ens tillstymmelsen till svar innan den blir avbruten och ställd mot väggen igen med ytterligare intrikata frågor som ofta är helt omöjliga att svara på under de 20 sekunder som den får.
Då ska ordet gå över till motparten som förväntas ha en helt annan uppfattning i frågan. Motparten har ju hört den första personens svar och korta utläggning men får givetvis inte svara direkt. Journalisten måste i sin yrkesroll tolka den förstes svar, ge en slutsats och rätt ofta ta den förstes argument och vända det mot dennes motpart. Så går det fram och tillbaka. Journalisten byter argument och ställer motfrågor och ta ibland oändligt mycket plats. Det är rätt ofta som journalisten tar lika mycket tid för egen del till egen analys och motfrågor och sammanfattningar som de inbjudna gästerna.
Det är alltid ont om tid och det ska alltid svaras snabbt på komplicerade frågor. Det blir snuttifierat och förenklat och slutsatser dras mycket snabbt.
I slutet av en dylik debatt så hettar det nästan alltid till. Svara snabbt för vi har ont om tid brukar journalisten säga och ger därefter en lång sammanfattning för ett kort svar. I tid är sammanfattningen långt längre än den som får sista ordet för att inte tala om avannonseringen där det ska tackas med namn och politisk färg för att sedan raskt ge plats till nästa inslag.
Ge debattörerna tid. Släpp på de egna låtsasviktiga sammanfattningarna, slutsatserna och vinklingarna. Ge gästerna tid att debattera och möta varandras argument utan styrning och låtsaskontroll.
Någon enstaka gång har jag upplevt det. Vana debattörer som ger varandra tid och respekt, inte avbryter och verkligen möter den andre. Ordet går från den ene till den andre fram och tillbaka utan styrning. Då kommer det faktiskt fram mycket mer värdefullt än när en journalist hela tiden själv måste ta sig in i centrum och leda en debatt på sitt sätt, det blir bara plumpt tycker jag. Ställ de genom tänkta frågorna och ge debattörerna tid. Ställ nya frågor och släpp kontrollen.

Inga kommentarer: