1 juni 2010

Konflikt

Det skrivs nu mycket om Israels attack på de sex fartyg som uppges ska ha kommit med förnödenheter till Gaza. Det fördöms massivt och det är lätt att bara hålla med. Attacken på internationellt vatten kan inte försvaras, det tycker inte jag heller.
Att ha och få en hel bild av denna konflikt är givetvis omöjligt men jag läser med intresse en annan vinkel i denna artikel i DN. Jag fastnar för en mening som ger i alla fall mig själv lite mer perspektiv; – Jag tror att många utanför Israel inte känner till hur vi har det. Jag bor på en gata där det bor judar, kristna och muslimer. Världens folk skulle bli förvånade om de såg hur många av Israels arabiska befolkning som vill bo och frodas här.
Detta sagt av en person som bor i Tel Aviv.
Det kommer att bli mycket intressant att se hur detta fortlöper, hur USA ställer sig till detta och hur EU och FN kommer att reagera. Och hur det egentligen såg ut på dessa fartyg.

Inga kommentarer: