23 mars 2010

Skumt

Man kan ju undra lite över varför en sån uppstår...
www.jymden.se

Själva skriver de så här:
Vi äj en ännu så länge liten ojganisation som baja haj ett egentligt syfte: att avskaffa det föjtjyckande och diskjiminejande 28:a bokstäviga alfabetet, föj att istället inföja ett mej lätthantejligt alfabet på 27 bokstävej

Inga kommentarer: