1 juni 2009

Airbus 330

Läser på DN om det försvunna Air franceplanet. Det är givetvis djupt tragiskt för alla inblandade. Man kan i dagsläget bara spekulera vad som kan ha hänt. Någon "flygexpert" som alltid dyker upp i media gissar att det kan vara CAT, alltså Clear air turbulence kan dyka upp rätt plötsligt och orsaka stor förödelse. Det finns givetvis prognoser för det och måste i flygsamamnhang vara mycket väl känt. Jag gissar ändå att det inte är en enskild händelse som orsakat detta olycka. Det talas om att åskan ska ha slagit ned i flygplanet. Det är troligen en rad olika och olyckliga omständigheter som tillsammans drabbat flygplanet. Att det blivit manöverodugligt och eventuellt brutits sönder på hög höjd kan vara rätt troligt. Givetvis en mardröm för de inblandande...

Inga kommentarer: