30 april 2009

Vindkraft = Blåsmark

Det blåser i Blåsmark. Ibland. Men inte mer än på andra ställen. Fast kansek ändå. Det verkar som att det stråk av gynnsamma vindar som även finns i Markbygden finns här i skogarna. Vindmätningsutrustning är uppsatt och ska mäta under tre månader. Visar det bra värde kommer mätingen att fortsätta året ut och då med mast. (Jo, man kan alltså mäta vind utan mast...) Markägarna är kontaktade och så får vi se. Man talar om 30 verk. Det känns spännande även om jag inte är markägare där verken eventuellt ska monteras upp utan bara en vanlig bybo.
Det är Kraftö vind som håller i trådarna just nu.

Inga kommentarer: