1 januari 2009

Har hittat nyhets- och och debattsajten Newsmill. Man skriver att:
Newsmill ser alla läsare som medarbetare. Våra läsare vet mer än vi och vi tror att en pluralistisk, bred och modig aktualitetsdebatt bäst garanterar en allsidig belysning av vår tid och vår värld.
Initiativet är lovvärt. Här möter det nya mediet det gamla där en nyhet inte är huggen i sten, tryckt på ett papper eller förmedlat av en personer eller en redaktion. Här har alla möjligheten att kommentera, skriva och debattera vilket förhoppningsvis leder till att verkligheten blir bättre beskriven.

Inga kommentarer: