5 december 2008

Namnpublicering

Piteå-Tidningen har idag en lång som man kalla själv exklusiv intervju med 50-åringens snart före detta fru. 50-åringen är alltså den man som mest troligt mördade Carolin Stenvall från Bergsviken. Det är djupt tragiskt att läsa hennes berättelse som visar på att även hon och deras barn givetvis är drabbade. Och jag tycker det är helt rätt att hon får komma till tals och berätta sin historia.
Det jag inte gillar är att PT namnger henne. Jag känner henne inte, hon är ingen offentlig person och det har inget allmänintresse. Vad tillför det mig som läsare att hennes namn blir känt?
Jag läser med intresse återigen Matti Liljas krönika där han försöker förklara hur PT ser på den saken. Han snärjer in sig och försöker både motivera och frisäga sig skyldighet och ansvar genom att hävda att allmänintresse inte är nyfikenhet. Vidare försöker han förklara att allmänintresse betyder att de är viktigt att läsarna blir informerade. Så skriver de alltid. Journalister "har en skyldighet" att ge läsarna information. En information som aldrig blir objektiv.
Vidare fortsätter han att säga att om ett brott är grovt alternativt att en person är mycket känd; "Ju mer offentlig personen är, ju högre är sannolikheten att vi publicerar namn".
Kvinnan i artikeln är inte känd men har blivit det på grund av hennes snart före detta man. Jag tycker att inte inte är av allmänintresse att hennes namn fanns med. Det tillförde mig inget som läsare. Här har PT gjort en miss.
Att kvinnan själv har medgett att hennes namn ska finnas med utgår jag från.

Inga kommentarer: