4 december 2008

Metangas läcker på tundran

Det finns nu några tvetydiga nyheter kring vad som händer på Tundran. I juni 2007 skrev DN att "Vi har bara 10 år på oss". Ur artikeln citerar jag klimatforsken James Hansen. "Hansen radar upp flera sådana brister i dagens klimatmodeller. Växthusgasen metan, som frigörs när den nu stelfrusna tundran värms upp, är inte ett tillräckligt beaktat problem."
OK, det låter rimligt. Metan frigörs när marken tinar och det gör den tydligen mer och mer.
Vetenskapsnyheterna släpper nu nyheten på SR att
"Metan läcker mer när tundran fryser till"
Vidare
"Nu visar ny forskning att metanutflödet från tundrans marker är som allra mest intensivt när markerna fryser på hösten – vilket förvånar forskarna"
"Oktober är tillfrysningstid på tundran, och troligen är det trycket från den tilltagande frosten som pressar ut metanbubblor ur marken."
Och denna metanavgång har inte lett till ett varmare klimat menar man.
Rätt intressant det där.
Vem ska man tro på? Den oföränderliga Vetenskapen?

Inga kommentarer: