11 december 2008

Döv

En av mina elever hade lektion idag. Hon har gått på Strömbäcks FHS och deras teckentolkutbildning. Det var en mycket intressant förmiddag. Jag fick lära mig åtskilligt om att vara döv, skillnaden mellan att vara vuxendöv och barndöv, dövblind och hur man kan tala med varandra på ett helt annat språk; teckenspråket. Det man verkligen ska akta sig för i dövsammanhang är att säga dövstum. Döva är Inte stumma. De kommunicerar på sitt sätt. Men de är inte stumma. Vi fick även brottas med frågan att en del döva som har möjlighet att bli hörande väljer att inte bli det. De vill vara kvar i sin tysta värld där de har sin gemenskap och sin tillhörighet. Inte så konstigt när man tänker efter. Där finns tryggheten och där finns språket. Att vara hörande är inte alltid rätt för alla.

Inga kommentarer: