18 december 2008

Bushs sista åtgärder gynnar vänner

Ja, nog kan man verkligen undra hur det står till. Detta land med det bästa och det sämsta. Detta måste vara ett uttryck för det sämsta. Och avgående president är inte ensam. Både Clinton och Carter gjorde samma sak. Att ensam bestämma och göra radikala förändringar till sin sista dag som president. Och detta verkar ske i smyg.
Syftet är alltså att in i det sista visa sin makt och ge kommande president huvudbry och en hel del jobb att förändra dessa redan tagna beslut. Och därigenom givetvis bli impopulär och sjunka i opinionsmätningar.
Fakta kring dessa "midnight regulations" finns här

Bushs sista åtgärder gynnar vänner: "Bushs tack består till exempel av bestämmelser som gör det lättare att bygga kolkraftverk nära nationalparker, tillåter kolbolag att dumpa schaktmassor i dalar och floder samt öppnar upp över 3,6 miljoner hektar i delstaten Utah för olje- och naturgasborrning. Och kraftverk ska slippa installera modern utsläppskontroll när de ökar sin kapacitet och i högre grad få göra koldioxidutsläpp nära nationalparker, skriver bland andra The Observer."

Inga kommentarer: