5 december 2008

Bra Aftonbladet

Aftonbladets webbupplaga publicerar i stort sett hela artikeln hämtat ur Piteå-Tidningen om 50-åringens fru. Det är givetvis hett stoff. Artikeln finns även på löpet. Aftonbladet gör något bra i denna fråga. De publicerar inte hennes namn. Trots att denna tidning, skogsbilagan som den brukar kallas, riktar sig till läsare i norra Sverige så uteblir kvinnans namn. Bra! Aftonbladets bedömning är alltså att det inte är av allmänintresse att hon nämns vid namn.

Inga kommentarer: