28 februari 2021

Psalmorkestern

Ändå. 103 visningar just nu. Det trodde jag inte. Kolla om du vill på Psalmorkestern och Lars-Åke Andersson.
Ett försök, ändå, att visa. 

25 februari 2021

Bra elproduktion

 Idag är en bra dag för Sverige! Det blåser bra så vi kan exportera mycket ström till de som vill köpa. Om man vill skarva lite så exporterar vi nästan lika mycket som kärnkraften producerar. Vinden blåser friskt vilket gör att vi inte behöver nyttja vattenkraften så mycket just nu. Kolla bilden nedan:
Och just nu 7225 MW. Imponerande! 11 februari 2021

Energilager i Uppsala

Det är rätt så tyst kring detta energilager i Uppsala. Här finns möjligheten att jämna ut effekttoppar likt den vi har nu och där överföringskapaciteten är för klen på en del ställen. 

Sätt upp ett batteri!


Fakta om batterilagret i Uppsala

  • Batterilagret täcker en yta motsvarande en halv fotbollsplan
  • Batterilagret har en maxkapacitet på fem megawatt och en energimängd på ungefär 20 megawattimmar, motsvarande en kapacitet som exempelvis skulle kunna möjliggöra nyanslutning av cirka 1700 nya villor i Uppsala.
  • Uppsala blir första kommunen i Sverige med den här typen av anläggning. Det finns endast ett par batterilager i världen som är integrerade i elnätet.

28 januari 2021

Skogsbrandsberedskapen är förstärkt

Sedan förra året har MSB ett avtal med Saab AB som tillhandahåller två mindre skopande flygplan för brandbekämpning i skog och mark. MSB har nu valt att utlösa en option som innebär att beredskapen förstärks med ytterligare två flygplan för perioden 2021-2023.

Läs mer här