26 oktober 2021

Klimaträttvisa

Idag står jag och samlar in namnunderskrifter för klimatet inför klimattoppmötet i Glasgow, COP26
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1O5NPLPxIRBkvKB9ok2gHXbFDIhLueB1A

25 oktober 2021

Kattungar

Några dagar gammal. https://drive.google.com/uc?export=view&id=1CO1pO7Fdzx38AEschuOn6karJHdNld-Q

3 oktober 2021

Sveriges elproduktion

Just nu toppar vindkraften Sveriges elproduktion. Jag har, trots dagliga besök hos kontrollrummet på Svenska kraftnät aldrig sett så hög produktion av vindkraft. Någon kan säkert berätta vad maxtaket ligger på men detta torde just nu vara nära max.
Det betyder att vi sparar vatten till kommande dagar när det inte blåser. Att vi sedan exporterar mycket tack vara det är en trevlig bieffekt.
14 september 2021

El, produktion och användning

 

Fakta: Produktion och användning

Sveriges samlade elproduktion 2020 uppgick till 158,8 TWh (jämfört med 164,4 TWh 2019), fördelat på:

Vattenkraft: 71,2 (64,6)

Kärnkraft: 47,3 (64,3)

Vindkraft: 27,6 (19,9)

Värmekraft: 12,7 (15,6)

Elanvändningen inom landet 2020 landade på 133,8 TWh, jämfört med 138,3 TWh året före.

Nettoexporten blev därmed 25,0 TWh (26,2)

Källa: Energimyndigheten